ข่าวเกมทั่วไป Archive

Prey ภาคใหม่ที่กำลังจะปล่อยจะมีรูปแบบการเล่นกระตุ้นให้ผู้เล่นได้เกิดการสำรวจและสร้างทางเลือก!!

Prey ภาคใหม่ที่กำลังจะปล่อยจะมีรูปแบบการเล่นกระตุ้นให้ผู้เล่นได้เกิดการสำรวจและสร้างทางเลือก!! หนึ่ง