Sony แก้ไขปัญหา PS Vita แล้วปัญหาการเข้าใช้งาน Playstation Store!!

Sony แก้ไขปัญหา PS Vita แล้วปัญหาการเข้าใช้งาน Playstation Store!!

Sony แก้ไขปัญหา PS Vita แล้วปัญหาการเข้าใช้งาน Playstation Store!!
สัปดาห์ที่แล้ว เครื่อง PS Vita มีปัญหาผู้ใช้งานที่อัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด 3.57 ไม่สามารถเข้าใช้งาน PlayStation Store ได้ ซึ่งในขณะนี้ทางโซนี่ได้แจ้งว่า ได้ทำการแก้ไขปัญหา “network issue” ที่ทำให้ผู้ใช้งานเครื่อง PS VITA ไม่สามารถเข้า PlayStation Store ได้แล้ว โดยอ้างว่าปัญหานี้ไม่ได้เกี่ยวกับ เฟิร์มแวร์ล่าสุด 3.57 แต่อย่างใด

ทว่าถึงแม้ทางโซนี่จะแจ้งอย่างนั้น แต่ปัญหา PS Store ค้างนี้ก็เพิ่งมีกับเฉพาะหลังจากเฟิร์มแวร์ 3.57 เข้ามา แถมยังมีอีกปัญหาคือเครื่องดูดแบตเตอรี่ไวกว่าปกติด้วย ซึ่งผู้ใช้งาน PS VITA ต่างก็ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหานี้มาก่อน เพิ่งเจอหลังจากอัพเดตเฟิร์มแวร์ 3.57

อย่างไรก็ตามโซนี่ก็ยืนยันว่าปัญหาไม่ได้เกิดจาก เฟิร์มแวร์ 3.57 ส่วนผู้ใช้งานที่มีปัญหาแบตหมดไว ให้ติดต่อแจ้งปัญหามาทาง customer service เป็นรายบุคคลแทน

ที่มา: Kotaku