Overwatch แก้ไขท่าชนะ Tracer ที่โชว์ก้นแล้วแต่ก็ยังคงเซ็กซี่เหมือนเดิม!!

Overwatch แก้ไขท่าชนะ Tracer ที่โชว์ก้นแล้วแต่ก็ยังคงเซ็กซี่เหมือนเดิม!!

Overwatch แก้ไขท่าชนะ Tracer ที่โชว์ก้นแล้วแต่ก็ยังคงเซ็กซี่เหมือนเดิม!!
ก็ไม่รู้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหา หรือประชดกันแน่กับ Overwatch หลังก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องท่าชนะของ Tracer ที่ดูเซ็กซี่เกินไปไม่ถูกใจใครหลายคน ล่าสุดได้ปล่อยท่าใหม่ออกมาแล้ว ปรากฏว่าเซ็กซี่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไรนัก ชมกันได้
Overwatch แก้ไขท่าชนะ Tracer ที่โชว์ก้นแล้วแต่ก็ยังคงเซ็กซี่เหมือนเดิม!! 1
ไม่แน่ใจว่าจะถูกใจคนที่เคยออกมาคัดค้านท่าชนะโชว์ก้นในกางเกงรัดรูปครั้งก่อนหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ใครที่ไม่คิดมาก เชื่อว่าถูกใจพวกเราทุกคนยิ่งกว่าเดิมแน่นอน ฮา ตัวเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2016 ครับ

ที่มา: PC Gamer