Ghost Recon Wildlands ปล่อยเกมเพลย์กับภารกิจที่ใช้ชื่อว่า ‘Operation Skydive’!!

Ghost Recon Wildlands ปล่อยเกมเพลย์กับภารกิจที่ใช้ชื่อว่า ‘Operation Skydive’!!

ghost-recon-wildlands-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Ubisoft ปล่อยเกมเพลย์ตัวล่าสุดของเกม Ghost Recon Wildlands ในภารกิจ Operation Skydive ซึ่งเกมเพลย์ตัวสั้นๆนี้ทำให้เราเห็นการแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมอย่างชัดเจน เพราะเกมนี้ชูโรงความเป็น tactical shooter อยู่แล้ว แถมภาคใหม่มาในรูปแบบ open world เข้าไปอีก

Ghost Recon Wildlands มีกำหนดการปล่อย 7 มีนาคม 2017 บน PC ,Xbox One และ PlayStation 4