RO: ตำนานเหล่าวีรบุรุษ Ragnarok เวอร์ชั่นมือถือพอให้คิดถึงความเป็น RO ได้ไม่น้อย!!

RO: ตำนานเหล่าวีรบุรุษ Ragnarok เวอร์ชั่นมือถือพอให้คิดถึงความเป็น RO ได้ไม่น้อย!! ก็พึ่งจะเปิดให้โห